Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Šta je to ARTEFICIJALNA INSEMINACIJA ?


OGOVOR:
Arteficijalna inseminacija (AI), veštačka oplodnja, je uopšteni termin i u zavisnosti u koji deo reproduktivnog trakta žene se uvode spermatozoidi govorimo o :

  • intracervikalnoj inseminaciji (kada se spermatozoidi uvode u cervikalni kanal)(ICI)
  • intrauterinoj inseminaciji (kada se spermatozoidi uvode u materičnu duplju(IUI)
  • intratubalnoj inseminaciji (kada se spermatozoidi uvode u jajovod)(ITI)
Kod IUI, koja se najčešće sprovodi, spermatozoidi se nakon laboratorijske obrade u posebnim medijima putem specijalnog katetera uvode duboko u materičnu duplju kroz cervikalni kanal. Ova metoda lečenja je komforna i ne izaziva neugodnosti, nije bolna. IUI se predlaže u slučajevima nedostatka cervikalne sluzi, negativnog postkoitalnog tetsa (PCT-a) smanjenog broja spermatozoida ili slabe pokretljivosti spermatozoida. Ovom metodom se premoštava cervikalni kanal i na taj način izbegava cervikalna sluz koja bi mogla inaktivirati spermatozoide sprečavajući ih da samostalno kroz nju prodru prema jajnoj ćeliji. IUI je od koristi i u slučaju postojanja sperme sa malim brojem spermatozoida jer u tim slučajevima samo 1% ukupnog broja spermatozoida iz ejakulata ima šansu da iz vagine, posle prirodnog odnosa, dospu u cervikalni kanal. Ovim postupkom se prethodno u laboratoriji izdvoje najkvalitetniji spermatrozoidi koji ce biti ubrizgani u materičnu duplju, povečavajući na taj način šansu da do oplodnje jajne ćelije dođe.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Google