Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Imam 38 godina i u posledjih 2 godine neuredne menstruacije. Urađene su mi vrednosti FSH i kažu da je on visok za dan ciklusa. Njegove vrednosti su bile 20 IU treći dan ciklusa. Da li je to loš znak za mogućnost da zatrudnim?


OGOVOR:
Određivanje vrednosti FSH 3 dan ciklusa ima svrhu da bi se procenila "ovarijalna rezerva". Povišene vrednosti FSH toga dana bi mogao biti problem zbog toga što je to znak da jajnik ne odgovara na hormonski podsticaj koji mu dolazi iz hipofize. Povišene vrednosti FSH mogu ukazati na smanjenu ovarijalnu rezervu drugim rečima povišene vrednosti FSH mogu ukazati na moguć izostanak oviulacije ukoliko bi se uradila stimulacija jajnika lekovima za indukciju ovulacije. Vrednosti FSH se određuju u "jedinicama " i svaka laboratorija ima svoje bazalne osnovne vrednosti. Pre donošenja zaključaka neophodno je i tu činjenicu imati u vidu. S druge strane vrednosti FSH mogu varirati iz ciklusa u ciklus pa je jedni način da se ne naprave pogrešni zaključci o ovarijalnoj rezervi na osnovu vrednosti samo FSH uraditi i druge testove.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google