Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Pokušavamo bezuspešno da dođemo do trudnoće već duže od godinu dana. Šta bi moglo da je po sredi? Odakle da počnemo ispitivanje?


OGOVOR:
Ukoliko bezuspešno pokušavate da zatrudnite duže vreme, verovatno da imate problem koji nazivamo INFERTILITET. Infertilitet, nemogućnost nastanka željene trudnoće, podjednako često može da bude problem žene i muškarca. U oko 40% muškarac je uzrok toga stanja, u 40% žena, a u 10-20% svih slučajeva i muškarac i žena istovremeno. Oko 10% svih uzroka neplodnosti nismo u mogućnosti da otkrijemo. Za uspeh lečenja je od značaja da oba partnera dobro razumeju problem kako bi mogli sa svojim lekarom učestvovati aktivno u svom lečenju. Dijagnostički proces ima za cilj da se primenom različitih testova ispitivanja ustanovi mesto gde je lociran problem, koji prouzrokuje infertilit. U tom cilju se mora dobiti odgovor na četiri bazična pitanja :

 1. Da li postoji problem sa spermom?
 2. Da li postoji problem sa ovulacijom?
 3. Da li se spermatozoid i jajna ćelija mogu susresti?
 4. Da li se implantacija embriona u materičnu sluznicu dešava?

Da bi se dobili odgovori na ova pitanja potrebno je detaljno ispitivanje oba partnera.

Lekar će uzeti detalju anamnezu i predložiti i druga potrebna ispitivanja. U tom cilju potrebno je da dobije odgovor na sledeća pitanja:

 1. O regularnosti i učestalosti seksualnih odnosa.
 2. O prisustvu ili udsustvu ovulacija kod žene na osnovu merenja bazalne temperature i hormonskih testova.
 3. O kvalitetu sperme.
 4. O stanju jajovoda, pri čemu će predložiti RTG snimanje jajovoda i materične duplje.
 5. O kvalitetu, količini i osobinama cervikalne sluzi u periovulatornom periodu predlažući da se uradi PCT.
 6. O nivoima progesterona u drugoj fazi menstrualnog ciklusa, kao značajnog preduslova održanja trudnoće.
 7. O tome da li postoje bilo koje razvojne ili stečene anomalije materice koje bi mogle štetiti implantaciji enmbriona.
Na postavljena pitanja lekar mora dobiti odgovor kako bi našao uzrok neplodnosti i dao savet, kako da se taj ili ti problemi prevazišli. To ispitivanje se može obaviti unutar 1-2 meseca. Ukoliko se nijedan od napred navedenih problema ne dokaže govorimo o neplodnosti neotkrivenog uzroka.

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Google