Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Krvne sam grupe AB -(AB negativna). Prvu trudnoću sam prekinula 11.09.2001 i nakon toga primila 1,5 ml Resogamma P. Kakve mjere tj. pretrage trebam izvrsiti prije sledeće trudnoće da ne bi došlo do komplikacija zbog nepodudarnosti Rh faktora mene i partnera. Kakve su komplikacije moguće? Da li ta nepodudarnost može uticati na deformitet ploda?


OGOVOR:
Ako ste ste Resogamm P pimili unutar 72 časa posle prekida trudnoće onda ste dobili dobru zaštitu i verovatno nije došlo do senzibilizacije. Šta da radite sa sledećom trudnoćom? Ništa posebno. Planirajte je prema svojoj odluci. Kada zatrudnite treba u toku trudnoće da odredjujete titar Rh antitela i to barem 3 puta pri kraju prvog trimestra u drugom trimestru i trećem trimestru. Kako ste vi Rh negativni neka i vaš suprug odredi KG i Rh factor kako biste bili sigurni i Vi i Vaš lekar kakve kontrole u toku trudnoće treba raditi.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google