Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Godinu dana pokušavam da zatrudnim ali bezuspješno. Merenjem temperature utvrdjeno je da nemam ovulacije. dobila sam CLOMIPHEN tablete. Kolika je mogućnost začeća uzimanjem tih tableta?


OGOVOR:
Clomiphen je jedan od najčešće upotrebljavanih lekova za izazivanje ovulacije ukoliko ne postoje spontane ovulacije. Bazalna temperatura jeste dobar test da bi se to ustanovilo ali bi bilo poželjno da se urade i hormonske analize i ultrazvučni pregled jajnika u više navrata tokom ciklusa (lo,l4,20 dan ciklusa) kako bi se otkrio pravi uzrok izostanka ovulacija. Ukoliko nakon primene Clomiphen-a koji Vam je savetovan ne dodje do trudnoce predložite Vašem lekaru i napred navedene pretrage.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google