Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Imam 40 godina a suprug 48 godina i problem steriliteta oko 10godina. Svi nalazi: mikrobiološki, HSG i laparoskopija u su normalnim granicama, osim MYOMA UTERI SUBSEROSUM,veličine 3x3 cm. Neuspela vantelesna oplodnja pre 3 meseca, a pre sledećeg pokušaja, molim vas za dva odgovora. Koliko miom utiče na kvalitet materice? S obzirom da mi je ciklus na 28 dana, a par dana ranije se pojavi braon tečnost na šta to ukazuje?


OGOVOR:
Vantelesna oplodnja posle 40 godine života daje slabije rtezultate nego u ranijim godinama. Dok su ti rezultati do 35 godine oko 30 % mogućnosti trudnoće po pokušaju posle 40 su oko 10%. Dakle, ne bi se moglo reći da posle 40 godine nema šansi. Stvar je samo lične želje i opredlejenja. Zapravo nešto bliže o šansama se može reći tek nakon odredjivanja ovarijalne rezerve. Posle 39 godine to bi trebalo da bude pravilo svih timova koji se bave vantelesnom oplodnjom. Ovarijalna rezerva ukazuje na to da li ima smisla stimulisati jajnike ili ne, kakvi su izgledi da stimulacija uspe i posebno koju vrstu indukcije treba primeniti. Vaši lekari su o tome sigurno vodili računa. Subserozni miom veličine koji navodite u principu ne bi trebao imati velikog uticaja na ishod vantelesne oplodnje (za razliku od intramuralnih i submukoznih) medjutim ako trudnoća izostaje kao kod Vas, pre sledeceg pokušaja bi bilo poželjno odstraniti taj miomatozni čvor. Razmak izmedju dva pokušaja bi trebao biti najmanje dva ciklusa.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google