Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Šta predstavlja veštačka oplodnja, u stvari da li se razlikuje od vantelesne oplodnje i da li je bolna?


OGOVOR:
Svaka okplodnja koja nije nastala u jajovodu žene prirodnim putem zove se veštačka oplodnja. U principu razlikuju se dva vida veštačke oplodnje:
      1. Kada se semene ćelije muškarca ubrizgaju u matericu žene najčešće iz razloga poremećene spermatogeneze (mali broj spermatozoida ili smanjena pokretljivost) pa se na taj način poveća šansa da do trudnoće dodje i
      2. Vantelesna oplodnja tj kada se jajna ćelija oplodi semenim ćelijama muškarca (spermatozoidi) van tela žene u laboratoriji pa se posle toga stvoreni embrion (najraniji stadijum razvoja ploda) kroz kanal grlića materice vrati u materičnu duplju gde će se dalje razvijati kao i u slučaju prirodno nastale trudnoće.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google