Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
čula sam za izraz "Insuficijencija žutog tela". Da li biste mi objasnili šta je to i posledice tog stanja ?


OGOVOR:
Žuto telo (Corpus luteum) je mala struktura u jajniku koja nastaje na mestu gde se nalazio folikul iz koga je oslobođena jajna ćelija posle ovulacije. Žuto telo normalno posle ovulacije produkuje Progesteron kako bi omogućio pripremu sluznice materice za implantaciju embriona. Ukoliko nastane trudnoća njegova funkcija se produžava sve do 11-12 nedelje trudnoće. Ukoliko nema trudnoće žuto telo funkcioniše samo do sledeće menstruacije. Normalno trajanje funkcije žutog tela je 12-16 dana. Žuto telo u normalnim uslovima proizvodi maksimalne količine progesterona čitavo vreme svog funkcionisanja. Ukoliko se produkcija postepeno smanjuje to može imati negativan uticaj na pripremu sluznice za prihvat embriona pa se zbog toga može desiti da i pored oplodnje nema mogućnosti za normalan razvoj embriona. Insuficijencija žutog tela zato može biti uzrok neplodnosti. Korisna terapija tog stanja je dodavanje u obliku leka nedostajućeg progesterona. Na taj način se mogu prevazići negativni efekti smanjenja produkcije progesterona u žutom telu i razrešiti uzroci neplodnosti koji su tim fenomenom prouzrokovani.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google