Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Imam 38 godina i majka sam četvoro dece. Pre godinu dana kod mene je uradjeno «podvezivanje» jajovoda. Od tada imam mnogo neurednije menstruacije, sa manjim razmacima nego ranije. Povremeno sam depresivna sa bolovima u grudima. Zbog svega što mi se dešava verujem da su se kod mene javili simpromi perimenopauze. Da li postoji veza izmedju tubarne sterilizacije i pojave perimenopauze?


OGOVOR:
Ne! Ne postoji dokazana veza izmedju tubalne sterilizacije i pojave perimenopauze. Simptomi koje opisujete mogu biti i drugog porekla. Posavetujte se sa Vašim lekarom.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google