Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Da li postoji razlika izmdju lekova za hormonsku supstituciju (HST) i niskodozažnih kontraceptivnih tableta?


OGOVOR:
Većina niskodozažnih kontraceptivnih tablata sadrži etinilestradiol (estrogena komponenta kontraceptivnih pilula) u dozama od 20-30 mikrograma. U kontraceptivnim tabletama ranije generacije Estrogen se nalazio u većim dozama (visokodozažne). Zbog toga se danas najčešće primenjivane tablete nazivaju NISKODOZAŽNE. Estrogen sprečava produkciju FSH (Folikulostimulirajućeg hormona) u Hipofizi i na taj način sprečava stimulaciju folikula u jajnicima i nastanak ovulacije. Lekovi koji se upotrebljavaju za HORMONSKU SUPSTITUCIJU sadrže manje potentne estrogene ili ETINILESTRADIOL ali u dozi od 5 mikrograma, dakle u daleko manjim količinama od niskodozažnih kontraceptivnih tableta. Izmedju te dve grupe lekova postoji velika razlika u količini Estrogena.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google