Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Posle prve trudnoće dijagnostifikovan je genitalni herpes. lečenje nije dalo rezultate. U toku ove, druge trudnoće, nije bilo manifestacija na spoljnim delovima genitalija. porođaj mi predstoji za oko jedan mesec. Da li je carski rez jedino rešenje ili je moguć vaginalni pororđaj i pod kojim uslovima? kakve su eventualne posledice i koliki je rizik po plod u slučaju vaginalnog porođaja?


OGOVOR:
Ukuliko ne postoji recidiv genitalnog herpesa moguć je vaginalni porođaj bez posledica po plod. S poštovanjem
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google