Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Poštovani, morala sam prekinuti trudnoću a u pitanju je bio mised. Nalaz HP je uredan. Šta to u stvari znači i koje analize uraditi pre naredne trudnoće?


OGOVOR:
Missed ab. je dijagnoza koja ukazije na prestanak rasta i vitalnosti ploda. Uzroci su mnogobrojni i teško bi bilo sve ih nabrojati. Najčešće se radi o genetski oštećenim plodovima ili oštećenjima kao posledice nekih akutnih ili hroničnih stanja koja do toga mogu dovesti) Toxoplazma, infekcija citomegalovirusom i.t.d.) Pre sledeće trudnoće uradite analizu TORCH (Toxoplasma-Rubela-citomegalovirus). Ako nalazi budu uredni planirajte sledeču trudnoću. Retko se to stanje ponavlja. S poštovanjem Prof. dr M. Bujas
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google