Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Da li je svaka ranica na grlicu materice potencijalni rak? ¨Šta uopšte znači termin ranica i da li je treba ukloniti i na koji način? Kako ona uopste nastaje? Da li uz terapiju hiperolom ranica može nestati? Hvala za odgovor.


OGOVOR:
Grilić materice poseduje dva tipa ćelija. Pločasto slojevite i žlezdane. Prve se nalaze na površini grlića materice a druge unutar kanala grlića materice. Kod mladih žena granica izmedju ta dva epitela se nalazi na rubu tzv. spoljašnjeg materičnog ušća. Nije retko da se u tom životnom dobu žlezdani epitel nalazi izvan kanala grlića materice u okolini otvora grlića materice. Kada ginekolog izvrši pregled to uočava kao crveno podrućje koje označava dijagnozom ECTOPIA CERVICIS UTERI (Žlezdani epitel kanala grlića materice na površini grlića materice)Te pojave nisu retke i najčešće se uradi i kontroliše PA ( Papanikolau razmaz) u Odnosu na taj nalaz se određuje dalji postupak, kolposkopija i kontrole ili predlog za lečenje. Značajno je da znate da se tu radi o DOBROćUDNOJ PROMENI koju treba kontrolisati ukoliko je PA nalaz označen sa II barem jedan put godišnje ,ukoliko lekar ne odluču da je na neki od prihvatljivih metoda lečenja ne leći( kriokoagulacija, termokoagulacija ili lup ekscizija).Pročitajte članak na ovom sajtu Doc dr Djurdjevića koji opširno govori o toj pojavi sa masom vrlo ilustrativnih slika u boji. ) Kliknite na Oblasti a potom na maligna Obolenja Grlića Materice. S poštovanjem Prof. dr M. Bujas
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google