Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Izostala mi je menstruacijn posle prekida trudnoće koji sam imala pre tri meseca. Lekar je uradio UZ pregled i test trudnoće koji su bili negativni. Dobila sam Endometril ali posle toga nisam prokrvarila. Šta bi tome mogao biti uzrok?


OGOVOR:
Uzimanjem endometrila urađen vam je ustvari "PROGESTERONSKI TEST". Ako posle toga testa niste prokrvarili postoje samo dva razloga: niske vrednosti estrogena koje nisu izgradile sluznicu materice nakon prekida trudnoće, ili priraslice u materičnoj duplji ili kanalu grlića materice kao posledice prekida trudnoće. Postoji više načina da se ustanovi šta je pravi uzrok toga stanja. Da se uradi estrogeno-progesteronski test. Daje se najpre estrogen, a potom progesteron imitirajući hormonska zbivanja u normalnom menstrualnom ciklusu. Ukoliko posle toga usledi krvarenje radilo se o hormonskom disbalansu nastalom posle prekida trudnoće. Ukoliko krvarnje nije nastupilo najverovatnije se radi o postojanju priraslica u materičnoj duplji ili cervikalnom kanalu. Potrebno je uraditi HSG (Hysterosalpingografiju-rentgensko snimanje materične duplje). RTG snimak će nam ukazati na postojanje priraslica i njihov obim. Dok se priraslice ne odstrane, a to se može uraditi pomoću hysteroskopa, menstruacija se neće javiti.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google