Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Neko vreme nemam menstruacije. Pregledan mi je FSH koji je u granici normalnioh vrednosti. Lekar mi je dao progesteron posle čega nisam prokrvarila. Kada mi je dao estrogen, a posle toga progesteron ja sam imala normalnu menstruaciju. Rekao mi je da se radi o problemu u"mojoj glavi". Šta bi to moglo biti?


OGOVOR:
Ako niste prokrvarili posle progesterona koji vam je dao lekar već samo posle estrogen/progesteron kombinacije, a pritom su normalne vrednosti FSH i LH tada vi najverovatnije imate problema na nivou HIPOTALAMO/HIPOFIZNE OSOVINE ( u HIPOTALAMUSU se nalazi endokrini centar koji impulsno oslobađa RILIZING hormone koji deluju na hipofizu u cilju regulacije pravilnog oslobađanja FSH i LH neophodnih za podsticaj jajnika). Taj problem može biti prouzrokovan:

  • -dugotrajnim uzimanjem lekova ( Fenotiazinski preparati, sedativi, opijati)
  • -ekstremnim gubitkom telesne težine
  • -preteranim izlaganjima naporu ( sportistkinje)
  • -postojanju hroničnih bolesti
Sledeći korak u ispitivanju uzroka ovog stanja je da se pored vrednosti FSH i LH odrede i vrednosti PRL (prolaktina) i uradi snimak hipofize na Magnetnoj Rezonanci (MRI). Ukoliko su ovi nalazi uredni onda postoji kod Vas "Hipotalamična amenorea nepoznatog uzroka". Ukoliko amenorea perzistira potrebno je češće kontrolisati vrednosti prolaktina.

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google