Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Koliko je pouzdan kalendar određivanja plodnih dana, obzirom da imam ciklus svakog meseca u isto vreme? Mogu li računati na to da neću ostati u drugom stanju ako je doslo do pucanja prezervativa 5 dana po završetku plodnih dana koje sam računala vašim kalendarom?


OGOVOR:
Ukoliko su menstrualni ciklusi stabilni kalendar koji ste koristili je izuzetno pouzdan. Ukoliko ste imali odnos 5 dana od poslednjeg dana koji je naveden u kalendaru kao mogući plodni dan, to se ne može desiti! S poštovanjem
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google