Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Moji menstrualni ciklusi dolaze na 20 dana. Da li je to problem?


OGOVOR:
Menstrualne cikluse sa kratkim vremenskim intervalima izmedju njih označavamo terminom POLYMENORRHOAE (učestalo menstrualno krvarenje). Razmak između početka menstrualnih krvarenja u ovom tipu ciklusa je manji od 21 dana. Učestalo menstrualno krvarenje često upozorava na iregularnu hormonsku aktivnost jajnika i često je udruženo sa anovulacijom. Kod učestalih menstrualnih ciklusa je smanjena šansa za trudnoćom zbog toga što su ti ciklusi često bez ovulacije ili zbog toga što se ovulacija dešava rano nakon početka menstruacije. Kod dvadesetodnevnog menstrualnog ciklusa ovulacija se može desiti 6-7 dana ciklusa, pa ako se to i desi sluznica materice je retko dobro pripremljena za prihvat embriona.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google