Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Doktor mi je rekao da imam septum u materici i da treba da uradim hysteroskopiju. Šta je to uopšte?


OGOVOR:
Septum je pregrada u materici koja može biti uzrok problemima pri zatrudnjivanju i nošenju trudnoće. Hysteroskopija je postupak gde se kroz grlić materica udje u materiču šupljinu pa ukoliko se okom potvrdi postojanje septuma isti se u toj proceduri i odstrani malim instrumnentima koji se uvode u matericu kroz radne kanale koji se nalaze na hysteroskopu. S poštovanjem
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google