Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Prethodnog meseca menstrualni ciklus mi je bio 28 dana. Ovoga meseca 23 dana? Da li se radi o urednom ili neurednom ciklusu?


OGOVOR:
Menstrualni ciklus traje od prvog dana prethodnog menstrualnog krvarenje do poslednjeg dana pred naredno menstrualno krvarenje. Ukoliko se menstrualni ciklus menja iz meseca u mesec za više od 2-3 dana možemo ga smatrati neurednim. Kako je razmak između dva Vaša ciklusa bio 5 dana mogli bi ga smatrati neurednim. Međutim ukoliko se to desilo samo ovog meseca ne treba da budete zabrinuti. Ukoliko bi se isto ponavljalo i narednih meseci, obratite se lekaru kako bi se ustanovio pravi uzrok tog stanja i primenilo odgovarajuce lečenje.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google