Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Zamolila bih Vas da mi kažete koliko dugo traje ptoces vantelesne oplodnje, gde se to radi i ako nije problem interesuje me cena vantelesne oplodnje!


OGOVOR:
Vantelesna oplodnja je kompleksan terapiski postupak koji se sastoji iz više faza pa od samog početka, početka sinhronizacije ciklusa do embriotransfera je oko 2.5 meseca. Jasno to nije vreme hospitalizacije. Vantelesna oplodnja se radi u GAK Kliničkog centra Srbije a od oktobra i u Ginekološkoj Klinici u Novom Sadu posle dvogodišnje pauze pošto je nabavljena nova savremena oprema neophodna za taj postupak. Pored ova dva centra postoje i više privatnih ordinacija u beogradu koji rade vantelesnu oplodnju. Za cene biste morali sami da se raspitate jer ih mi zaista neznamo.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google