Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Prosle godine mi je operisana Aneurisma cerebri media Coilong metodom (klipsovanje). Interesuje me da li je ta operacija i njene posledice kontraindikacija za vasntelesnu oplodnju?


OGOVOR:
Operacija koju ste imali je veoma ozbiljan operativni zahvat.Postupak Vantelesne oplodnje je skopčan sa velikim naporima koje Vaš organiozam treba da savlada. U svakom slučaju pre nego što biste se opredelili za vantelesnu oplodnju bila bi neophodna konsultacija sa lekarom koji Vas je operisao i njegova salglasnost za taj terapiski pristup.
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google