Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj odgovor na pitanje

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

PITANJE:
Šta se postkoitalnim testom (PCT) ispituje?


OGOVOR:
Postkoitalnim testom (PCT) se ispituje interreakcija između cervikalne sluzi i spermatozoida. Test se mora uraditi u vreme ovulacije ili neposredno pred ovulaciju u suprotnom rezultati koji bi se dobilni ne bi imali dijagnostičku vrednost. Karakteristike cervikalne sluzi koje se ispituju su sledeće:

  1. Test kristalizacije: Kada se cervikalna sluz osuši na predmetnoj pločici mikroskopa ukoliko je bila pod uticajem estrogena, formiraće se kristali u obliku lista paprati i to je znak da takva sluz nije bila pod uticajem progesterona.
  2. Količina cervikalne sluzi: treba da postoji velika količina cervikalne sluzi.
  3. Prozirnost: cervikalna sluz u to vreme treba da bude kristalno prozirna sa velikim procentom vode u sebi.
  4. U cervikalnoj sluzi ne bi trebalo da bude celularnih elemenata.
  5. Rastegljivost cervikalne sluzi u to vreme je 10 i više cm.

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google