Slanje sadržaja Web lokacije Zdravlje Žene putem E-maila


E-mail adresa primaoca:

E-mail adresa pošiljaoca (vaš E-mail):

Naslov poruke:
Zdravlje Žene - Prijatelj vam šalje ovaj tekst

Poruka:

Ovaj tekst ili pitanje sa odgovorom Vam je poslao posetilac Web lokacije www.zdravljezene.co.yu. Nadamo se da će Vam biti od pomoći i da ćete uskoro ponovo posetiti našu lokaciju koja se najmanje tri puta nedeljno ažurira novim sadržajima. Srdačno vaši:
www.zdravljezene.rs

Faktori rizika za nastanak malignih promena na grliću materice

U ekonomski visoko razvijenim zemljama maligni tumori zauzimaju drugo mesto u strukturi smrtnosti pri čemu se više od 1/3 malignih tumora uspešno leči. Statistički podaci ukazuju na činjenicu da će početkom XXI veka svaki 4-i stanovnik Evrope u toku svog života oboleti od raka. Maligni tumor nastaje kao posledica aktivacije neoplastičnog programa ćelije ili gena koji omogućavaju autonomni rast, proliferaciju, invazivnost i pojavu metastaza.
Rak grlića materice je drugi po učestalosti karcinom ženskog genitalnog sistema. Učestalost invazivnog ili uznapredovalog karcinoma grlića materice se smanjuje a lokalizovanog ¨ in situ ¨ oblika se povećava za 2 % godišnje sa pomakom prema mladim starosnim grupama žena. Od raka grlića materice svake godine na teritoriji Srbije oboli oko 2200 žena a umire oko 650.

Udeo karcinoma grlića materice u ukupnoj smrtnosti od malignih oboljenja po okruzima u Srbiji 1980-1990. godine

Epidemiološka zapažanja vezana za rak grlića materice datiraju još iz XIX veka kada je uočeno da se oboljenje češće pojavljuje kod prostitutki a retko kod časnih sestara i monahinja. U stručnoj literaturi navodi se preko 20 različitih faktora rizika za nastanak karcinoma grlića materice među kojima se izdvaja grupa najznačajnijih :

 • rano stupanje u polne odnose
  - velik broj seksualnih partnera
  - infekcija humanim papiloma virusima ( HPV ) organa donjeg genitalnog trakta
  - hronične infekcije genitalnih organa
  - nizak socioekonomski status
  - pušenje
  - izbegavanje ginekoloških kontrola i Papanikolau briseva
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google