Ra?unanje ulaska u odre?enu nedelju trudno?e
Odaberie nedelju trudno?e:
dugme "prika?i" nije aktivno jer nije definisan datum


Datum poslednjeg ciklusa: Datum nije unet.
Da biste videli kog dana ulazite u odre?enu nedelju trudno?e i ?te ?e se u tom trenutku de?avati sa va?im detetom, odaberite broj nedelje u gornjem polju za odabir i pritisnite na dugme PRIKA?I. Uskoro ?e biti postavljena i mogu?nost obrnute pretrage tj. mogu?nost pronala?enja nedelje prema datumu.

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google