ICSI (Intra-cytoplasmatic-sperm-injection)-postupak vantelesne oplodnje gde se spermatozoid specijalnim postupkom ubrizgava u citoplazmu jajne ćelije i na taj način obezbeđuje proces oplodnje. Indikacija za ovaj postupak lečenja neplodnosti su stanja poremećene spermatogeneze.
Postupak lečenja neplodnosti gde se lekovima inicira rast jajnog folikula ,sazrevanja jajne ćelije i ovulacija.
Zdravlje žene›› Asistirane reproduktivne tehnologije ›› Vantelesna oplodnja

ICSI, Moguće komplikacije, Psihološki aspekti VTO

Citanja: 58175, Prosecna ocena: 4.01


ICSI (Intracytoplasmatic Sperm Injection-ubrizgavanje spermatozoida u citoplazmu jajne ćelije)

U slučaju poremećene spermatogeneze gde postoji mali broj spermatozoida, visok procenat nepokretnih ili slabo pokretnih spermatozoida, veliki broj morfološki patoloških spermatozoida, mali broj progresivno pokretnih spermatozoida, neće postojati moguanost da takvi spermatozoidi prirodno oplode jajnu ćeliju. U takvim slučajevima se pribegava metod direktnog ubrizgavanja spermatozoida u citoplazmu jajne ćelije. Ovom metodom se postiže visok procenat oplodnje jajnih ćelija, a za proceduru je potreban samo jedan spermatozoid. Dakle i u slučajevima gde postoji izuzetno mali broj spermatozoida u ejakulatu ovom metodom lečenja je moguće postići oplodnju jajne ćelije. Zahvaljujući tome neplodnost muškarca je praktično razrešena, sem u slueajevima gde testisi ne produkuju spermatozoide (stanje azoospermije). Nakon ICSI procedure oplođena jajna ćelija prolazi sve one faze kao i kod klasične vantelesne oplodnje, a embriotransfer se i u ovom slučaju vrši između 3-6 dana nakon oplodnje uz visok procenat postignutih trudnoaa.

Uzimanje jednog spermatozoida pred postupak ubrizgavanja u jajnu ćeliju
Ubrizgavanje spermatozoida u jajnu ćeliju
Vrh igle probija omotae jajne ćelije
Spermatozoid uveden u citoplazmu jajne ćelije

Moguće komplikacije kod vantelesne oplodnje
Tokom vantelesne oplodnje postoje dve najčešće komplikacije koje se mogu desiti:

  • Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS) i
  • Višestruka trudnoća

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS)

U cilju postizanja boljih rezultata lečenja u svakoj proceduri vantelesne oplodnje sprovodi se hormonska stimulacija jajnika kako bi, za razliku od prirodnog ciklusa, došlo do razvoja velikog broja jajnih folikula i dobio što veai broj jajnih ćelija. To se postiže davanjem velike količine gonadotropnih hormona koji vode tom cilju. Kao komplikacija te terapije može da se razvije ovarijalni hiperstimulacioni sindrom koji se klasifikuje u tri stepena: laki oblik,srednje težak i težak oblik OHSS. Kod lakog oblika OHSS-a, dolazi do povećanja jajnika i najeešće simptoma koji se ogledaju u napetosti trbušnog zida, osrednjih bolova u malom trbuhu, ponekad mučnine. Ovi simptomi mogu da se zadrže i više dana posle završenog lečenja, ali najeešće ne zahtevaju nikakvu dodatnu terapiju vea se posle 7-10 dana sami povlače. U slučaju srednje teškog oblika OHSS-a promer jajnika je veći od 7 cm, sa većim brojem cista promera do 3 cm pojavom napetosti trbušnog zida, intenzivnijih bolova u maloj karlici i pojavom slobodne tečnosti u trbušnoj duplji. U ovim slučajevima je neophodno uraditi analize krvi, elektolita i odrediti nivoe ukupnih belančevina i albumina. Ukoliko se otkrije elektrolitni disbalans, poremeaaji u količini ukupnih albumina i belančevina neophodna je hospitalizacija kako bi se otkriveni poremećaji otklonili.
Najteži oblik OHSS javlja se relativno retko, jedan slučaj na 200 indukcija ovulacije, i predstavlja komplikaciju kod koje pored enormnog povećanja jajnika sa cistama koje u promeru imaju preko 3 cm, dolazi do izliva veće količine tečnosti u trbušnu duplju i plućnu maramicu. Zbog izlivanja tečnosti u telesne šupljine dolazi do hemokoncentracije sa mogućom pojavom tromboza arteriola bubrega smanjenjem izlučivanja mokraće, teškim oblicima elektrolitnih i belančevinskih disbalansa. Ako se pojavi ovaj oblik komplikacije neophodna je hospitalizacija zbog intenzivnog nadzora i terapije. Ova komplikacija se može prolongirati ukoliko dođe do trudnoće, a u nekim slučajevima i pogoršati. Ove komplikacije su moguće kod svih žena kod kojih se vrši indukcija ovulacije, ali su njoj naroeito sklone žene sa:
-Policistienim ovarijumom (jajnikom) (PCO
-Policistienim ovarijalnim sindromom (PCOS)
-kod gracilnih žena sa malom telesnom težinom

Višestruka trudnoća

Da bi se povećala šansa da do trudnoće dođe često se transferira veći broj embriona. Ukoliko se implantira veliki broj embriona mogu nastati višestruke trudnoće koje objektivno predstavljaju komplikaciju postupka vantelesne oplodnje. Najveći broj takvih trudnoća su blizanačke, ređe trojke, četvorke ili sa još većim brojem plodova. Višestruke trudnoće predstavljaju rizik za majku i plod i često se završavaju kao spontani pobačaji ili prevremeni porođaji. Da ne bi došlo do ove koplikacije generalno je prihvaćeno da se vrši trensfer maksimalno tri embriona. Transfer embriona u fazi razvoja nazvanog blastocista ovu komplikaciju značeajno smanjuje.

Krvarenja i infekcije

Prilikom aspiracije jajnog folikula može da dođe do povrede arterijskih i venskih krvnih sudova u području male karlice, što kao posledicu ima krvarenje u trbušnu duplju. Prilikom iste procedure postoji moguanost unošenja mikroorganizama u trbušnu duplju, što kao posledicu ima zapalenje organa male karlice. Zahvaljujući preventivnim merama, posebnoj pripremi pacijenata pre intervencije uz preventivno davanje antibiotika, ova komplikacija se izuzetno retko javlja. Poslednjih godina u Klinici za ginekologiju i akšerstvo u Novom Sadu, urađeno je više hiljada procedura aspiracija jajnih folikula u programu vantelesne oplodnje. Za čitavo to vreme nije bilo slučajeva krverenja posle intervencije a viđen je samo jedan slučaj postaspiracionog zapalenja u maloj karlici.

Psihološki aspekti vantelesne oplodnje.

Čitav postupak vantelesne oplodnje aktivno angažuje brćeni par, pogotovo ženu. Tokom čitavog tretmana žena preživljava sve faze lečenja, koje su često skopčane, sa njenim strahovima vezanim za pitanje koje se iz faze u fazu lečenja ponavlja: da li će dobro reagovati na indukciju ovulacije?, da li će biti dobijene jajne ćelije aspiracijom jajnih folikula?, da li će jajne ćelije biti oplođene?, da li će embrioni biti kvalitetni?, da li će embrio transfer biti uspešan. Sam čin embriotransfera predstavlja vrhunac psihičke napetosti za ženu jer je svesna da od toga momenta sudbina njenih embriona zavisi manje od nje, a više od niza drugih, njoj i lekaru često nedokučivih okolnosti koje je mogu učiniti majkom, ili je vratiti na sam početak neizvesnog lečenja. Te okolnosti je čine posebno ranjivom u prve tri nedelje nakon embriotransfera, u periodu kada će biti odlučena sudbina transferiranih embriona. To je period kada su joj pažnja i podsticaj posebno potrebni.


Autor: Prof. Dr Milenko Bujas
Vantelesna oplodnja - ICSI, Moguće komplikacije, Psihološki aspekti VTO - Zdravlje žene 

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
CommenticsBroj ocena: 1394
Prosečna ocena: 4.01
Koliko vam je ovaj tekst pomogao? (1-nimalo, 5-mnogo)
12345
13944.008608321377366
Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google