Zdravlje žene›› Ginekološka obolenja ›› Maligna obolenja grlića materice

Lečenje karcinoma grlića materice

Citanja: 65970, Prosecna ocena: 3.47


Lečenje intraepitelijalnih neoplazija i karcinoma grlića materice

Terapija promena koje prethode pojavi karcinoma grlica materiće ( CIN i SIL-a) zasniva se na savremenim shvatanjima etiologije i patogeneze ovih obolenja kao i relativno dugom periodu njihove evolucije što pruža dobre mogućnosti za rano otkrivanje i efikasno lecčenje.
Tretman CIN 1 ili L-SIL promena bazira se na rezultatima HPV tipizacije. Ako u promeni nije zabeleženo prisustvo humanih papiloma virusa ili su prisutni samo oni sa niskim onkogenim potencijalom ( tip 6/11) promenu treba redovno kontrolisati. Ovo se posebno odnosi na mlade starosne grupe žena koje nisu ili pak žele da rađaju jer se oko 40 % slučajeva ove promene spontano povlaće. Ako se u lezijama otkriju HPV visokog onkogenog potencijala (tip 16/18) njih treba odmah lečiti. Terapija CIN 2 i 3 odnosno H-SIL lezija sprovodi se odmah jer se one izuzetno retko spontano povlače i progrediraju prema karcinomu .

Ako se, bez obzira na stepen težine promene, intraepitelijalne neoplazije ( CIN ili SIL ) otkriju u trudnoći potrebne su redovne kolposkopske kontrole svaka 2 meseca . Porođaj se može voditi vaginalnim putem a 6 nedelja posle ponavlja se kolposkopski i citološki Papanikolau pregled sa kontrolnom biopsijom. Izbor definitivnog terapijskog postupka vrši se na osnovu rezultata pregleda.

Aparat za krioterapiju
Aplikacija elektrokautera

Cervikalne intraepitelijalne neoplazije ( CIN - SIL ) leče se operativnim tehnikama koje se dele u 2 grupe :
- Destruktivne tehnike
kojima se u celini razara promena,
- Ekscizione tehnike
kojima se odstranjuje deo grlića materice ili cela materica.

Izbor terapijske metode zavisi od histološkog stepena promene .

U destruktivne tehnike lecenja spadaju :

- Krioterapija
- Hladna koagulacija
- Elektrokoagulacija
- Laser vaporizacija

Ekscizione tehnike obuhvataju :

- Konizaciju nožem
- Konizaciju laserom
- Loop eksciziju
- Histerektomiju

Nastavci za Loop-eksciziju

Neoplazije tipa CIN 1 ili L-SIL lečimo destruktivnim metodama ukoliko je promena vidljiva u celini, ako ne ulazi u kanal grlića i nema sumnje na postojanje karcinoma i ukoliko postoje uslovi za redovno postoperativno praćenje. Promene tipa CIN 2 i 3 ili H-SIL leče se ekscizionim i retko destruktivnim tehnikama. Neophodno je da promena u celini bude otklonjena sa histološki potvrđenim negativnim ivicama na preparatu. Rizik ponovne pojave promene posle sprovedenog lečenja je velik ako promena nije otklonjena u celini odnosno ako nisu histološki potvrđene negativne ivice preparata. Ako je promena u celini otklonjena ili destruisana rizik od ponovnog javljanja iznosi oko 10 %.

FIGO klasifikacija stadijuma karcinoma grlica materice ( mogucnost hirurškog lecenja - stadijumi I B1 - II A )

Procena raširenosti raka grlića materice vrši se na osnovu ginekološkog i rektalnog pregleda kao i uz pomoć pomoćnih dijagnostičkih metoda : CT-snimak ili MRI-magnetna rezonanca male karlice, ultrazvučni pregled bubrega, Rentgenski snimak pluća, cistoskopski pregled mokraćne bešike i rektosigmoidoskopski pregled debelog creva. Prema aktuelnoj klasifikaciji međunarodnog udruženja ginekologa-opstetričara (FIGO), proširenost bolesti označava se u stadijumima ( St ) od I do IV.
Osnovni postupci u lečenju invazivnog ili uznapredovalog karcinoma grlića materice obuhvataju : konizaciju ( konicno isecanje ) grlića materice, histerektomiju (vadenje materice) i radikalnu histerektomiju sa odstranjenjem limfnih žlezda iz male karlice po metodi Wertheim-Meigs. U zavisnosti od dubine prodora maligne neoplazme, volumena tumora, uzrasta bolesnice i želje za rađanjem primenjuju se različite modifikacije ove osnovne ¨ hirurške šeme ¨. Prodor i širenje karcinoma izvan grlića materice na okolne organe u maloj karlici ( bocno vezivno tkivo, vagina, mokracna bešika, limfne žlezde ) kao i ponovna pojava tumora ( recidiva ) posle prvog hirurškog postupka leči se primenom zračne ili radioterapije kao samostalnog postupka ili u kombinaciji sa hirurškim zahvatima. U posebnim strogo određenim slučajevima dolazi u obzir primena veoma radikalnih operativnih zavata kada se hirurški odstrane svi organi male karlice ( egzenteracije ). U novije vreme sprovode se studije koje ispituju kratkotrajnu preoperativnu primenu kombinaovane cistostatske i zračne terapije kod početnog I B 2 stadijuma karcinoma grlića materice čiji je promer oko 4 cm u najvećem prečniku.

Invazivni karcinom
Invazivni karcinom cervixa

Autor: Dr Srđan Đurđević, ginekolog akušer
Maligna obolenja grlića materice - Lečenje karcinoma grlića materice - Zdravlje žene 

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
Commentics


Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google